iTero Element

iTero Element

iTero Element je optický zobrazovací systém (CAD / CAM) určený na topografické zobrazenie zubov a mäkkých tkanív dutiny ústnej. Získané údaje sú najčastejšie využívané na diagnostiku ortodontických a čeľustno-ortopedických odchýlok a môžu byť podkladom pre výrobu stomatologických pomôcok a príslušenstva, ako napr. vyrovnávačov, mostíkov, protetických produktov a pod.
Softvér iTero Element je zabudovaný do skenera iTero Element, ktorý poskytuje 3D digitálne odtlačky zubov, mäkkého tkaniva a štruktúr dutiny ústnej, ako aj vzťahy medzi horným a dolným zuboradím, teda charakteristiku zhryzu.
Okrem zobrazenia aktuálneho klinického stavu v dutine ústnej je softvér iTero Element schopný vytvoriť aj simuláciu predpokladaného terapeutického výsledku liečby.
Okrem nesporných výhod digitálneho zobrazenia a možnosti simulácie predpokladaného výsledku liečby je samotné skenovanie menej invazívne, časovo nenáročnejšie, príjemnejšie a presnejšie ako klasické odtlačky, čo významne zvyšuje pohodlie a spokojnosť pacientov.

 

 

Top