Zubná protetika

Zubná protetika má za úlohu nahrádzať veľké straty zubného tkaniva na zuboch alebo celé zuby. Dnes existuje veľká variácia protetických prác a vďaka moderným technológiám vedia byť vyhotovené s najväčšou precíznosťou. Správne vyhotovená protetická práca vie zachovať zub a vďaka prenášaniu tlaku pri žuvaní aj okolo sa nachádzajúcu kosť. Vie zabezpečiť harmóniu medzi štruktúrami v dutine ústnej a aj funkčnosť žuvacieho aparátu. V neposlednej rade vie absolútne obnoviť estetiku úsmevu. Preto sa do vyhotovenia kvalitnej protetickej práce investovať energiu, trpezlivosť a aj financie oplatí.

U nás v ambulancii ponúkame kovokeramické, celokeramické, emaxové a živicové protetické práce a materiál spolu s pacientom vyberáme podľa toho, aké máme požiadavky na danú protetickú prácu.

Protetické náhrady

Ambulancia Mudr. Hlavenkovej

Ambulancia Mudr. Hlavenkovej

Korunky

Ak je kaz už príliš veľký, tak obyčajná výplň na ňom držať nebude a bude stále vypadávať. Zároveň je veľká pravdepodobnosť, že sa zvyšná časť zuba praskne. Taktiež pri zube, ktorý má koreňovú výplň, čiže nie je živý, existuje veľké riziko, že praskne. V takých prípadoch sa odporúča zub obrúsiť a vyhotoviť naň korunku. Tá ho obklopí a zabezpečí jeho dlhú trvácnosť.

Mostíky

Pokiaľ chýba celý zub, alebo viacero zubov, dajú sa nahradiťmostíkom. Zuby na oboch stranách medzery sa obrúsia a použijú sa ako piliere mostíka a medzi ne sa vloží medzičlen.

Snímateľné náhrady

V našej ambulancii vyhotovujeme aj snímateľné náhrady. Často pacienti potrebujú alebo si žiadajú práve vyberaciu protézu. Vyhotovujeme snímateľné náhrady čiastočné, bývajú upevnené na zvyšných zuboch, ktoré v dutine ústnej ešte ostali, ale aj celkové, ktoré sú v ústach položené. Robíme všetko preto, aby tieto protézy netlačili a aby držali v ústach čo najlepšie.

Sklené vlákna

V niektorých prípadoch, keď je medzi zubami medzera iba po jednom vytrhnutom zube, a iné okolnosti to dovoľujú sa dá zub nahradiť pomocou skleného vlákna.

Top