Pedostomatológia

Na rozdiel od minulosti nadobúda zubné ošetrenie detí stále na význame. Mliečne zuby majú okrem každému jasnej funkcie pri žuvaní dôležitú úlohu pri držaní miesta pre následné trvalé zuby, ich prítomnosť je dôležitá pre správny rast a vývoj čeľustí a tiež určujú miesto prerezania a konečnú pozíciu trvalých zubov. Tiež majú veľkú úlohu pri vyslovovaní, to znamená pri osvojovaní si reči. Na druhej strane, chýbajúce, špinavé a pokazené mliečne zuby môžu byť dôvodom posmeškov zo strany rovesníkov, aj z tohto dôvodu je dobré mať pekný čistý kompletný mliečny chrup.

Detský zubný lekár je často prvou kontaktnou osobou keď sa jedná o riešenie problémov v citlivej oblasti úst a čeľustí. Nepríjemné skúsenosti u zubného lekára v detstve často prenasledujú pacientov aj v dospelosti. Je pre nás z tohto dôvodu dôležité, aby sme Vášmu dieťaťu sprostredkovali z nášho ošetrenia pozitívnu skúsenosť. Preto si berieme počas ošetrenia dieťaťa viac času na veku primerané vysvetlenie úkonov, prekonávanie nedôvery a pre čo najviac šetrné ošetrenie. Dávame dôraz na dobrú hygienu a nácvik umývania zubov, lebo prevencia je vždy príjemnejšia ako následná terapia. V konečnom dôsledku má byť Vaše dieťa počas pobytu v našej ordinácii čo najviac uvoľnené a bez strachu.
Za svoju statočnosť je Vaše dieťa u nás vždy niečim malým odmenené.

Čo robiť a nerobiť pred prvým ošetrením u zubného lekára

  • Prvá návšteva by mala nastať najneskôr vtedy keď sa len nedávno prerezalo všetkých 20 mliečnych zubov.
  • Vášmu dieťaťu nikdy ošetrením zubného lekára nehrozte, mohli by ste vyvolať negatívne očakávania a strach.
  • Vyhnite sa prosím slovám “bolesť”, “injekcia” a.i.
  • Pri prvej návšteve neprebieha, pokiaľ je to možné, v ústach Vášho dieťaťa ešte žiadne ošetrenie.
  • Prvá návšteva slúži k tomu, aby sme sa s Vaším dieťaťom navzájom spoznali a aby sa oboznámilo s prístrojami v našej ordinácii.
  • Pri ochoreniach zubov alebo slizníc sa snažíme spolu so súhlasom Vášho dieťaťa zvoliť čo najlepšiu terapeutickú metódu.

 

Top